هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .


نام سرور Online بارگذاری سرور پایداری
az1ovz02 بارگذاری ... بارگذاری ...
ca2ovz01 بارگذاری ... بارگذاری ...
co1ovz02 بارگذاری ... بارگذاری ...
fl2bkupovz02 بارگذاری ... بارگذاری ...
fl2bkupovz03 بارگذاری ... بارگذاری ...
fl2kvm03 بارگذاری ... بارگذاری ...
fl2ovz04 بارگذاری ... بارگذاری ...
ga2ovz01 بارگذاری ... بارگذاری ...
il2ovz01 بارگذاری ... بارگذاری ...
nj2ovz01 بارگذاری ... بارگذاری ...
tx1ovz02 بارگذاری ... بارگذاری ...
wa1ovz01 بارگذاری ... بارگذاری ...

Powered by WHMCompleteSolution